Kommer ihåg Gösta Ekman i Hasse och Tages sketch om Aftonbladhet eller Expressn ett och annat ord i en sökmotoroptimeringstävling"Expressn Svårigheterna är ju att välja. Svenska Dagbladhet eller internetvärd.

Nu tänker du som är läsare av min blogg att jag är ordblind, men så icke fallet utan anledningen till felstavningarna är att detta är sökorden i en Sökmotoroptimeringstävling