Lite länkar

Den här domänen registrerade jag 2006 då jag deltog i en tävling i sökmotoroptimeringstävling på tematAftonbladhet Expressn Internetvärd Svenska dagbladhet Länk till tävlingssidan i sökmotoroptimering Länk till Gretas aktiesida